... když chcete mít při stavění jistotu

Úvod > Poradenská činnost

Poradenská a konzultační činnost

Cílem každého stavebníka je zrealizovat stavební dílo v co nejvyšší kvalitě, za co nejpříznivější náklady a v co největší užitné hodnotě. K splnění tohoto cíle je naprosto zásadní kvalitní příprava již od počátku stavby.

Každý stavebník by si tak měl zodpovědět několik otázek:

  • Co od výsledku investičního záměru očekávám? (vzhled, dispoziční řešení, materiálové řešení, apod.)
  • Kolik na to mám finančních prostředků?
  • Jakým způsobem jsem schopen se na vlastní realizaci osobně podílet? (stavba svépomocí, generální dodavatel, stavba za pomocí několika stavebních firem, apod.)

Čím jasněji a přesněji si jako stavebník odpovědi specifikujete, tím jednodušší bude vlastní realizace stavebního díla a výsledek práce bude lépe odpovídat Vaším představám.

Nabízená poradenská činnost tak může napomoci zejména v těchto oblastech:

  • Posouzení Vašeho investičního záměru
  • Konzultace nad výběrem vhodných stavebních materiálů a technologií
  • Konzultace v průběhu projekčních prací
  • Prohlídka staveb a stanovení vhodné technologie pro opravu poruch stavby
  • Optimalizace stavebních postupů a materiálů z pohledu cena/výkon
  • Poradenská činnost při návrhu řešení konstrukčních detailů stavby
  • Doporučení zkušených odborníků pro zpracování specializovaných posudků (akustika, tepelná technika, osvětlení, oslunění, požární bezpečnost, ap.)

Cena za provádění poradenské a konzultační činnosti je odvislá času stráveného nad řešením požadovaného tématu, případně navýšená o náklady pro dojezd na stavbu.

Copyright © Dozory Opava. Všechna práva vyhrazena.  |  Webdesign & Corporate Identity EleFont Studio